§ 'Warranty' title (to be developed)

§ Main text for 'Warranty' (to be developed)
default picture

JOMY biedt u een 2 jaar beperkte garantie op alle producten. JOMY belooft om fabricage fouten gratis en zo snel mogelijk te repareren.

Wanneer deze overeenkomst niet kan worden nagekomen door overmacht, heeft JOMY het recht om, niet rekening houdend met JOMY's andere rechten, de invoer van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te stellen, dit zonder gerechtelijke tussenkomst of verplichtingen tot compensatie of garantie.

Klachten m.b.t. de factuur moeten binnen vijf dagen na ontvangst van de factuur gerapporteerd worden. Indien dit niet het geval is, wordt er aangenomen dat de klant de geleverde goederen heeft aanvaard en goedgekeurd. Het bedrijf draagt hierna geen verantwoordelijkheden of garanties m.b.t. de gerapporteerde klachten.

×

Cookies! Ce site utilise des cookies pour faciliter votre expérience de navigation et peut fonctionner moins bien si vous les désactivez. En naviguant sur notre site avec les cookies, vous acceptez leur utilisation.