Installatie door JOMY werknemers, onder hetzelfde management

De JOMY constructies worden door JOMY techniekers geïnstalleerd onder supervisie van de ingenieur die de installatie verkocht heeft en deze die het ontworpen heeft.

Om te verzekeren dat de JOMY installatie worden geïnstalleerd zoals ze zijn ontworpen, worden ze geïnstalleerd door geschoolde JOMY techniekers. Zeer belangrijk hierbij is het feit dat de installatie wordt opgevolgd door de ingenieur die het verkocht heeft en de ingenieur die in stond voor het ontwerp. Op deze manier dient iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen met maar één doel een perfecte installatie te kunnen opleveren. Is er dan toch een foutje ingeslopen dan wordt dit ook dadelijk verholpen door dit goed samenwerkend team.

Deze manier van werken laat JOMY ook toe om zijn installaties te laten keuren door erkende keurings organismen zoals AIB - Vinçotte.

×

Cookies! Ce site utilise des cookies pour faciliter votre expérience de navigation et peut fonctionner moins bien si vous les désactivez. En naviguant sur notre site avec les cookies, vous acceptez leur utilisation.