Nieuw koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.

Met dit koninklijk besluit omtrent de brandveiligheid op de arbeidsplaatsen krijgt de wergever meer gedetailleerde en duidelijkere verplichtingen om de brandrisioco's te evalueren. Zo zal hij een brandpreventiedienst dienen op te richten alsook er moeten voor zorgen dat er voldoende en snelle evacuatieroutes beschikbaar zijn voor iedereen in het bedrijf.

 

Koninklijk besluit betreffende brandveiligheid op de arbeidsplaatsen.

De brandveiligheid op de arbeidsplaats wordt zo een onderdeel van de veiligheids risico - analyses die een bedrijf moet creëren en  beheren. In dit besluit werden er nog geen bouwvoorschriften gespecifieerd en blijft men verwijzen naar artikel 52 van het ARAB. Men zegt wel reeds dat deze in de nabije toekomst ook zullen veranderen aan de hand van een nieuw koninklijk besluit. Opmerkelijk is dat de wetgever nu reeds aanhaalt dat er evacuatieroutes dienen aanwezig te zijn, dit onderlijnt het enorme belang dat hieraan gehecht wordt. JOMY producten, zoals ladders en trappen, maken ook een belangrijk onderdeel uit van een goede ontsnappingsroute, vooral wanneer er meerdere verdiepingen aanwezig zijn.


×

Cookies! Ce site utilise des cookies pour faciliter votre expérience de navigation et peut fonctionner moins bien si vous les désactivez. En naviguant sur notre site avec les cookies, vous acceptez leur utilisation.