Ga naar home page
Aluminium maatwerk voor uw veiligheid
Escalier d'evacuation en aluminium peint parallele a la facade avec volee inferieure relevable

Brandtrappen

De ideale oplossing voor nood-evacuatie.
Voor een veilige brandevacuatie of vluchtweg wordt de vluchttrap vaak beschouwd als de ideale oplossing. Er zijn 4 belangrijke parameters voor het ontwerp van een buitentrap voor noodevacuatie in een gebouw: de dimensionering, de materiaalkeuze, de layout en de beschikbare opties.

Buitentrappen bieden de ideale oplossing voor veilige evacuatie en toegang.

Zij zijn, afhankelijk van de afmetingen, geschikt om meerdere personen terzelfder tijd te evacueren.

Een vluchttrap dient altijd betrouwbaar te zijn, dus niet verzwakt door bijvoorbeeld het optreden van roest. Vandaar dat JOMY zijn trappen aanbiedt in hoogwaardig geanodiseerd aluminium, dit verzekert een hoge betrouwbare levensduur.

Vluchttrappen dienen te voldoen aan de geldende wetgevingen en normeringen geldig op de plaats waar u uw trap wil installeren. Het JOMY studiebureel is zeer goed op de hoogte van deze regels en levert dan ook werk dat gecertificeerd kan worden.

JOMY ontwerpcriteria voor nood - evacuatie trappen

Afmetingen

[PDF.png]Afmetingen

De bevoegdheden voor brandevacuatie uit gebouwen is verspreid over vele verschillende niveaus, wat deze materie vrij complex maakt. Al naargelang de specifieke situatie kunnen veel verschillende en soms tegenstrijdige bepalingen van toepassing zijn. Desalniettemin loopt er een rode draad door de vele wettelijke teksten, normen en voorlichtingen.  Deze rode draad of “best practices” trachten we  te beschrijven. Deze specificaties dienen geverifieerd te worden met de plaatselijke bevoegde instanties.

Aantal te evacueren personen

De dimensionering van de noodtrap moet uiteraard beantwoorden aan het aantal te evacueren personen.  Conventioneel bepaalt men dit aantal in functie van de oppervlakte van het compartiment:

 • 1 persoon per 10m² voor gebouwen die niet publiek toegankelijk zijn
 • 1 persoon per 3m² voor publiek toegankelijke gebouwen
Aantal vluchtwegen

In het algemeen verlangt men minstens twee onafhankelijke vluchtwegen (niet kruisende wegen).

Voor compartimenten met 500 of meer personen:

 • 500 - 999 personen: 3 vluchtwegen
 • 1000 - 1999 personen: 4 vluchtwegen
 • 2000 - 2999 personen: 5 vluchtwegen
 • Etc.

In theorie kan één enkele vluchtweg volstaan in volgende gevallen:

 • Gebouwen van minder dan 10 m hoogte en een bezetting van minder dan 100 personen
 • Gebouwen van 10 tot 25m hoogte en minder dan 50 personen, en bereikbaar voor de brandweerladders (straatzijde).

Vaak verlangt de brandweer (en de voorzichtigheid) echter ook in deze gevallen een tweede vluchtweg.

 • In het algemeen kan de brandweer steeds bijkomende vluchtwegen vragen.
Inplanting van de noodtrappen

De trappen worden voorzien in tegenovergestelde zones van het compartiment. De maximale afstand van de vluchtweg naar de trap ligt vast. Deze bedraagt (met uitzondering van technische lokalen):

Gebruik van het gebouw overdag

 • Naar de weg die twee trappen verbindt: <= 30m
 • Naar de dichtstbijzijnde weg: <= 45m
 • Naar de tweede trap: <= 80m

Gebruik van het gebouw 's nachts

 • Naar de weg die twee trappen verbindt: <= 20m
 • Naar de dichtstbijzijnde weg: <= 30m
 • Naar de tweede trap: <= 60m

De maximale afstand vanuit doodlopende vluchtwegen bedraagt <= 15m

Toegang

Toegang tot de noodtrap via een deur of gang:

 • Toegangsdeur moet Rf 1/2h zijn voor gebouw >= 25m
 • De deuren mogen niet vergrendeld zijn in de richting van de evacuatie.

Ophaalbare traparm of behuizing van de onderste traparm is toegelaten.

Trappen van gebouwen >= 25m moeten ook toegang bieden tot het dak (indien plat dak).

De Nuttige Breedte (NB)

De NB wordt bepaald door het aantal te evacueren personen van het compartiment met het grootste aantal personen.  De som van de NB van alle dalende trappen moet op zijn minst gelijk zijn aan het aantal te evacueren personen uit het grootste compartiment maal 1,25cm (ΣNB = aantal x 1,25cm).

De minimale NB bedraagt 80cm, wat overeenkomt met een evacuatie van 64 personen (80/1,25).  Verder voorziet men NBs in veelvouden van 60cm (de zg. doorgangseenheid):

 • NB van 80 cm voor max 64 personen per compartiment en per trap
 • NB van 120 cm voor 65 tot 96 personen per compartiment en per trap
 • NB van 180 cm voor 97 tot 144 personen per compartiment en per trap
 • Enz.

In de praktijk zijn er echter vaak uitzonderingen op bovenstaande regel:

 • Voor middelhoge en hoge gebouwen (>10m), kan een minimale NB van 60cm volstaan (te verifiëren met de bevoegde brandweer)
 • In functie van de beschikbare ruimte en aantal te evacueren personen gebruikt men in de praktijk vaak ook NBs van 90, 100 en 110cm
 • In scholen en kinderdagverblijven voorziet men soms een NB van 120cm, zelfs indien het aantal te evacueren personen per compartiment minder dan 64 bedraagt

De verschillende trappen van eenzelfde compartiment moeten dezelfde NB hebben, plus of min 60cm.

De waarde van 1,25cm per persoon is van toepassing bij dalende trappen.  Voor een stijgende trap voorziet men 2cm per persoon.  Voor een vlakke vluchtweg voorziet men 1cm per persoon.

Configuratie
 • De trap moet minstens 1m van elke gevelopening verwijderd zijn (met <= Rf 1h).
 • Minstens één zijde moet de vrije doorstroming van lucht toelaten.
 • Spiltrappen worden in het algemeen afgeraden, en voor hoge gebouwen (>=25m) verboden. Een spiltrap dient te beschikken over een aantrede van minstens 24cm op de looplijn, die zich bevindt op min 0,4m en max 0,6m van de leuningzone of van de spil en op minstens 0,35m van de buitenranden van de treden.
Hellingshoek
 • Meestal vraagt men een hellingshoek van 37° (of ongeveer 75%).
 • Voor middelhoge en hoge gebouwen (>10m), kan een hellingshoek van 45° aanvaard worden (te verifiëren bij de bevoegde brandweer). Soms eist men in dergelijke gevallen dat de trap enkel wordt gebruikt door personen die goed te been zijn.  Voor een stijgende trap aanvaardt men vaak een hellingshoek van 45°.
 • Hellingshoeken hoger dan 45° zijn absoluut te vermijden.
De treden
 • Tegentreden zijn niet noodzakelijk.
 • Een traparm mag maximaal 17 treden hebben.  Indien een grotere hoogte dient overbrugd te worden moet men een tussenbordes voorzien.
Borstweringen

Steeds twee handgrepen per trap voorzien.

Uitzondering: één handgreep kan volstaan voor trappen met NB < 120cm, in lage gebouwen (<10m), en indien er geen valgevaar is.

Minimale hoogte voor vluchttrappen: 1m op de bordessen en 0,9m op de trapvluchten, gemeten aan de tredeneus.

Bij gebruik door kinderen (scholen, kinderdagverblijven, ...):

 • De maximale opening tussen verticale spijlen bedraagt <= 80mm (<= 70mm in Wallonië).
 • Geen horizontale elementen om te vermijden dat kinderen deze als opstap gebruiken.
 • Hoogte van 1,1m ipv 1m.
 • Tweede handgreep ter hoogte van de kinderen (lager dan de hoofdhandgreep).
Materialen
 • Materialen van klasse A0 (Niet brandbaar materiaal, zoals aluminium, staal of beton).
 • Geen eisen inzake brandweerstand voor buitentrappen.
 • Stabiel materiaal, zonder veroudering of geleidelijke teloorgang.
Stabiliteitseisen
 • De trap dient te weerstaan aan een uniform verdeelde last van 500 kg/m2 op de traparmen (horizontaal geprojecteerd vlak) en op de bordessen en een puntlast van 200 Kg op gelijk welk punt van de treden en bordesvloeren.
 • De borstweringen dienen te weerstaan aan een horizontaal aangelegde, uniform verdeelde last van 100 Kg/m zonder optreden van permanente vervorming.
Stabiliteitseisen gesteld aan evacuatietrappen

JOMY brandtrappen zijn ontwikkeld om te weerstaan aan een uniform verdeelde last van 500 kg/m2 op de traparmen (horizontaal geprojecteerd vlak) en op de bordessen. Ook een puntlast van 200 Kg op gelijk welk punt van de treden en bordesvloeren kan gedragen worden door de aluminium constructies. De borstweringen dienen op hun beurt dan weer te weerstaan aan een horizontaal aangelegde, uniform verdeelde last van 100 Kg/m zonder optreden van permanente vervorming.

Materiaalkeuze

De keuze tussen aluminium, roestvrij staal, gegalvaniseerd staal, andere metaalsoorten of beton als het juiste materiaal voor uw vluchttrap is gebaseerd op vier criteria: kost, technische prestaties, onderhoud en milieu. Aluminium zal economisch interessanter zijn, vraagt geen onderhoud en is duurzamer.

Materiaalsoorten
 • Aluminium: meest gebruikt materiaal
 • Gegalvaniseerd staal: meest gebruikt materiaal
 • Roestvast staal: roestvast staal wordt in de praktijk weinig gebruikt omwille van de hoge prijs, behalve in erg specifieke situaties (bv. extreem corrosieve omgeving, voedselveiligheid, ...)
 • Andere staalsoorten: weinig gebruikt en af te raden omwille van gebrekkige stabiliteit (corossie, roestvorming)
 • Beton: in deze tekst laten we betonnen trappen buiten beschouwing aangezien deze in de praktijk weinig of niet worden gebruikt voor een aanvullende buitentrap bij een bestaand gebouw.
Kost

Aluminium:

 • Kost per Kg is relatief hoog, maar weinig gewicht vereist
 • Beperkte verwerkingskost, want Alu is makkelijk verwerkbaar en manipuleerbaar
 • Lagere kost voor transport, werklogistiek en assemblage ( lage gewicht en meccano-assemblage) => geen kraan nodig
 • Geen enkel onderhoud nodig

Gegalvaniseerd staal:

 • Kost per Kg is relatief laag, maar veel meer Kg nodig
 • Moeilijker verwerkbaar en manipuleerbaar dan Alu
 • Zwaardere en loggere structuren => kraan nodig bij (de)montage
 • Meerdere onderhoud- en/of verfbeurten vereist over levensduur trap
Technische prestatie

Aluminium:

 • Mechanische eigenschappen: gelijkaardige structuren, hoogtes en functionaliteiten
 • Stabiliteit gedurende de levensduur: zeer goede corrosiebestendigheid, zelfs aan de kust
 • Smeltpunt: verschil in smeltpunt (alu: 660°C / staal: >1400°C) weinig relevant: Boven een temperatuur van 80°C wordt de trap in de praktijk onbruikbaar voor evacuatie.

Gegalvaniseerd staal:

 • Mechanische eigenschappen: gelijkaardige structuren, hoogtes en functionaliteiten
 • Stabiliteit gedurende de levensduur: corrosieproblemen bij beschadiging galvanisatie (bij installatie of bij gebruik)
 • Smeltpunt: verschil in smeltpunt (alu: 660°C / staal: >1400°C) weinig relevant: Boven een temperatuur van 80°C wordt de trap in de praktijk onbruikbaar voor evacuatie.

Beide materialen laten vergelijkbare constructies toe. Stalen trappen zijn over het algemeen iets slanker, Alu trappen vergen geen onderhoud.

Onderhoud en milieu

Aluminium:

 • Onderhoud: geen onderhoud nodig, zelfs na meer dan 30 jaar
 • Milieu: 100% onbeperkt recycleerbaar

Gegalvaniseerd staal:

 • Onderhoud: na verloop van tijd treden vaak corrosieproblemen op ter hoogte van beschadigingen van de galvanisatielaag (tijdens de montage of tijdens het gebruik)
 • Milieu: Recycleerbaar in de eerste cyclus (het zink (galva) levert problemen vanaf secundaire recyclage). Zink (galva) komt in de natuur onder invloed van zure regen (vervuiling door zware metalen).

Aluminium is duurzamer dan gegalvaniseerd staal.

Lay-out en structuur

In functie van het gebouw kunnen wij u verschillende configuraties voorstellen, die worden bepaald door hun lay-out en hun draagstructuur.

 • Trappen in Lijn ;
 • Trappen met gekruiste traparmen evenwijdig aan de gevel;
 • Trappen met gekruiste traparmen loodrecht op de gevel;
 • Trappen met een vierkante looplijn;
 • Andere lay-outs zijn mogelijk op verzoek.

Er zijn twee verschillende draagstructuren voor de trappen beschikbaar. De trap zelf kan klassiek zelfdragend worden uitgevoerd. Het gebruik van aluminium biedt daarnaast de mogelijkheid om de trap op te hangen tegen de gevel, indien de verschillende elementen van de trap relatief dicht bij de gevel worden voorzien.

Aangeboden opties

Vele opties zijn beschikbaar voor de JOMY noodtrappen.

 • Verschillende types aluminium borstweringen, anti-slip JOMY treden, tegentreden,... ;
 • Variante "Escadesign" met afgeschuinde bordessen;
 • Beveiliging tegen inbraak en ongewenst gebruik: ophaalbare onderste traparm met tegengewichten of alternatieve oplossing door volledige behuizing van de onderste traparm met toegangsdeur met antipaniekslot;
 • Verscheidene types hekjes en kettingen om onoplettende toegang tot trappen en bordessen te beveiligen;
 • Verschillende types trappenhuisbekleding, panelling, zowel esthetisch als om ongewenst gebruik te voorkomen;
 • Tweede handgreep voor kinderen;
 • Bordessen en loopbruggen op maat als vluchtweg naar de trap;
 • Plaatsing van bijkomende borstweringen op beton of handgrepen aan de wand voor een veilige totaaloplossing;
 • Trap in eender welke RAL kleur naar keuze. Polyester poederlak uitgevoerd in de fabriek;
 • Enz.

Selfsupporting aluminum evacuation stairs
Primary solution for fire evacuation
A counterbalance aluminum staircasen in a back alley
Anodized in line aluminum stairs with walkway over rooptop
Inline outside Jomy stairs
JOMY counterbalanced stairs in painted aluminum
Een JOMY evacuatietrap in kleur met kooi aan de ingang als ingangsbeveiliging.
Aluminium evacuatietrap voor een school
Evacuatie trap voor een opvangcentrum
Unknown description
Een geanodiseerd aluminium trap van JOMY voor binnen en buiten, met relingen en andere opties.
JOMY| Aluminium constructies op maat voor uw veiligheid
Escalier d'evacuation avec garde-corps type barres paralleles
Escalier d'evacuation avec garde-corps type fuseaux verticaux 3 volees
painted crossed JOMY stair on a hotel
anodised aluminium JOMY crossed stairs
Een geanodiseerd aluminium trap van JOMY voor binnen en buiten, met relingen en andere opties.
Een geanodiseerd aluminium trap van JOMY voor binnen en buiten, met relingen en andere opties.
Verschillende configuraties voor vluchttrappen zijn beschikbaar
Trappen in lijn
JOMY crossed stair in anodised aluminum
White painted JOMY crossed stair
JOMY crossed stairs tested on load
Een geanodiseerd aluminium trap van JOMY voor binnen en buiten, met relingen en andere opties.
JOMY| Aluminium constructies op maat voor uw veiligheid
Very open panneling of a JOMY crossed stair
JOMY crossed stairs in anodised aluminum self supporting
Support Structures
Anti panic lock on the outlet of JOMY stairs
Enclosure of a JOMY stair
Gate on JOMY stairs
Aluminum JOMY guardrail
JOMY FU guardrail
Special grading on JOMY aluminum step
Aluminum steps with rough grading
Design panneling in painted aluminum
Panneling with burgalar resistant door on crossed stairs
Door with panic bar at inside
Jomy stairs with double handrail
JOMY counterbalanced stairs in painted aluminum
Trap met optionele deur.
De technische beschrijvingen van de JOMY trappen voor het lastenboek omvatten specifieke details over de configuratie van de trap, de gebruikte materialen, de samenstelling, het draagvermogen, een ophaalbare traparm en bekleding van de trap als opties.
Help ons uw project of vraag te begrijpen

Aarzel niet om alle informatie te verstrekken die u in deze fase wilt delen. Hoe specifieker u kunt zijn, hoe beter we in staat zullen zijn om op uw verzoek te reageren. We willen graag weten waar, bij benadering, uw project zich bevindt, zodat de juiste mensen uw verzoek kunnen afhandelen.

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht. Alle andere velden zijn in dit stadium optioneel.

Over u:
errorGeef een geldig e-mailadres op
errorGeef uw naam op
warningTelefoon is niet strikt vereist, maar erg handig om uw project met u te bespreken
Hoe kunnen we u helpen?
Waar bevindt uw project zich?
errorSelecteer het land van uw project
errorPlease select the state of your project
errorSelecteer de provincie van uw project
Over uw project:
Type constructie
Benaderende hoogte gevraagd

Bestand toevoegen

U kunt een bestand met meer informatie toevoegen. Beperk uw bestandsgrootte tot maximaal 10 MB.

errorUw bestand is te groot. Beperk de bestandsgrootte tot 10 MB.
errorEr is iets fout gegaan. We hebben uw aanvraag niet ontvangen. Probeer uw aanvraag opnieuw in te dienen of neem rechtstreeks contact met ons op.
U kan rechtstreeks contact met ons opnemen via:
JOMY SA

nl@jomy.be

+32 4 278 55 12

+32 4 278 26 75

Rue Bourgogne, 20 B-4452 Wihogne, Belgium

Brussel - Vlaanderen

nl@jomy.be

+32 2 771 13 72

+32 2 771 78 44

de Broquevillelaan, 274 B-1200 Brussel, Belgïe

We hebben uw aanvraag goed ontvangen

Dank u voor uw aanvraag. We stellen uw interesse in onze producten op prijs en zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Wijzig taal en regio

Kies uw taal:
Please select your region:
Sélectionez votre région:
Kies uw regio:

Zoek op deze site

To be implemented test

Ga naar online winkel

To be implemented test

Log in

U bent niet ingelogd. U kan inloggen met uw Google account.

U bent ingelogd

U bent ingelogd als: .

Log in mislukt

Er is iets fout gegaan. We hebben uw aanvraag niet ontvangen. Probeer uw aanvraag opnieuw in te dienen of neem rechtstreeks contact met ons op.. U bent niet ingelogd.

Sitemap

Navigatie breadcrumb

U bent hier: Onthaal > Oplossingen > Brand evacuatie > Trappen

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder navigeert of op "Akkoord" klikt, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Wat zijn cookies?